Οι Μυστικές Ζωές των Αποστόλων

88
Οι Μυστικές Ζωές των Αποστόλων

Σύνοψη

Πριν από την εκκλησία, πριν από τα Ευαγγέλια, υπήρχαν οι Απόστολοι. Μάθετε τα πάντα για τη γέννηση του Χριστιανισμού μέσα από τα μάτια των ανθρώπων που γνώριζαν τον Ιησού.