Σκανάροντας το Παρελθόν

1212
Σκανάροντας το Παρελθόν

Επόμενες προβολές στην TV

  1. ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 06.20

    Ιερουσαλήμ

  2. ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 07.05

    Πέτρα

  3. ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 07.50

    Machu Picchu

Σύνοψη

Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ ασχολείται με την κατανόηση τόπων που νομίζατε ότι γνωρίζετε, με έναν εντελώς νέο τρόπο. Πρόκειται για μια ιστορία με βάση φυσικά και επιστημονικά στοιχεία.

Επεισόδια

ΚΥΚΛΟΣ 1