Γυναίκες Πρότυπα: Αλλάζοντας τον Κόσμο

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 17.45

National Geographic
Γυναίκες Πρότυπα: Αλλάζοντας τον Κόσμο

Επόμενες προβολές στην TV

  1. ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 17.45

    Γυναίκες Πρότυπα: Αλλάζοντας τον Κόσμο

  2. ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 02.15

    Γυναίκες Πρότυπα: Αλλάζοντας τον Κόσμο

  3. ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 05.25

    Γυναίκες Πρότυπα: Αλλάζοντας τον Κόσμο

Σύνοψη

Δείτε αξιοθαύμαστες γυναίκες από όλον τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των National Geographic Explorers, και κάποιες από τις σημαντικές γυναίκες που έδωσαν συνέντευξη στη Susan Goldberg για το βιβλίο και το περιοδικό του Nat Geo.