Γυναίκες Πρότυπα: Αλλάζοντας τον Κόσμο

National Geographic
Γυναίκες Πρότυπα: Αλλάζοντας τον Κόσμο

Σύνοψη

Δείτε αξιοθαύμαστες γυναίκες από όλον τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των National Geographic Explorers, και κάποιες από τις σημαντικές γυναίκες που έδωσαν συνέντευξη στη Susan Goldberg για το βιβλίο και το περιοδικό του Nat Geo.