Τα Ηλεκτοφόρα Ψάρια Του Αμαζονίου

ΤΡΙΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20.35

Κ-ΕΗΓΣΚ-ΕΗΓΣ
Τα Ηλεκτοφόρα Ψάρια Του Αμαζονίου

Επόμενες προβολές στην TV

  1. ΤΡΙΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 09.25

    Τα Ηλεκτοφόρα Ψάρια Του Αμαζονίου

  2. ΤΡΙΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 13.25

    Τα Ηλεκτοφόρα Ψάρια Του Αμαζονίου

  3. ΤΡΙΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20.35

    Τα Ηλεκτοφόρα Ψάρια Του Αμαζονίου

Σύνοψη

Στα απέραντα νερά του Αμαζονίου κρύβεται μια παράξενη κοινότητα ψαριών που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρισμό για να επικοινωνούν από απόσταση.