Τα Ηλεκτοφόρα Ψάρια Του Αμαζονίου

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 20.35

Κ-ΕΗΓΣΚ-ΕΗΓΣ
Τα Ηλεκτοφόρα Ψάρια Του Αμαζονίου

Επόμενες προβολές στην TV

  1. ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 14.15

    Τα Ηλεκτοφόρα Ψάρια Του Αμαζονίου

  2. ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 13.25

    Τα Ηλεκτοφόρα Ψάρια Του Αμαζονίου

  3. ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 20.35

    Τα Ηλεκτοφόρα Ψάρια Του Αμαζονίου

Σύνοψη

Στα απέραντα νερά του Αμαζονίου κρύβεται μια παράξενη κοινότητα ψαριών που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρισμό για να επικοινωνούν από απόσταση.