Τα Ηλεκτοφόρα Ψάρια Του Αμαζονίου

88
Τα Ηλεκτοφόρα Ψάρια Του Αμαζονίου

Σύνοψη

Στα απέραντα νερά του Αμαζονίου κρύβεται μια παράξενη κοινότητα ψαριών που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρισμό για να επικοινωνούν από απόσταση.