Από:
Τα Εθνικά Πάρκα της Αμερικής
88
Τρίτη 17 Οκτωβρίου 19.35

Trailer

Κύκλος 2

Ανακαλύψτε τη γέννηση της ιδέας των εθνικών πάρκων στα μέσα του 1800 και ακολουθήστε την εξέλιξή της για περίπου 150 χρόνια, αποκαλύπτοντας συνάμα τα καινούρια εθνικά πάρκα μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων που βοήθησαν στη δημιουργία τους.

00:30