Αμερικανικός Χιμπατζής

1212

Promo

00:30

Σύνοψη

Κανένας άγριος χιμπαντζής δεν έχει μεταφερθεί στις ΗΠΑ για πάνω από 40 χρόνια. Καθώς οι νέες γενιές χιμπαντζήδων μεγαλώνουν σε αιχμαλωσία, μήπως δημιουργούμε ένα νέο είδος;