Μωρά Καρχαρίες

©National Geographic
Μωρά Καρχαρίες

Σύνοψη

Από τους πιο γνώριμους μέχρι τους πιο απρόσμενους, ακολουθούμε 4-5 εντελώς διαφορετικά είδη μωρών καρχαρία από πριν γεννηθούν μέχρι τους πρώτους μήνες τους - πώς μαθαίνουν να αποφεύγουν τον κίνδυνο, να βρίσκουν καταφύγιο και να κυνηγούν.