Επικίνδυνος Ταυροκαρχαρίας

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 14.15

©National Geographic
Επικίνδυνος Ταυροκαρχαρίας

Επόμενες προβολές στην TV

  1. ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 14.15

    Επικίνδυνος Ταυροκαρχαρίας

Σύνοψη

Οι ταυροκαρχαρίες εισβάλλουν παντού. Η έντονη συμπεριφορά τους τούς έχει κάνει γνωστούς από ακτή σε ακτή σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Και σαν να μην έφταναν οι θάλασσες, τώρα καταλαμβάνουν υφάλμυρα νερά και ποτάμια!