Οι 'Κακοί' του Ζωικού Βασίλειου

Κ-ΑΗΓΣΚ-ΑΗΓΣ
Οι 'Κακοί' του Ζωικού Βασίλειου

Σύνοψη

Γνωρίστε ζώα με εκπληκτικές ικανότητες, από τη γαρίδα με την ισχυρή γροθιά μέχρι τον ατρόμητο ασβό που πολεμά με φίδια.