Προσοχή: Μεγάλοι Καρχαρίες

1212
Big Shark Rule © National Geographic
Προσοχή: Μεγάλοι Καρχαρίες

Σύνοψη

Ένα ταξίδι μέσα στο βασίλειο των μεγάλων καρχαριών. Ποιοι είναι; Πώς επιβιώνουν; Γιατί βρίσκονται στον πλανήτη και πώς έφτασαν σε τέτοια μεγέθη;