Απρόβλεπτοι Καρχαρίες

1212
Απρόβλεπτοι Καρχαρίες

Σύνοψη

Ερευνούμε την ασυνήθιστη κυνηγετική συμπεριφορά των καρχαριών η οποία φαίνεται να περιπλέκει αυτό που πιστεύαμε μέχρι τώρα για το πού ή τι τρώνε.