Απρόβλεπτοι Καρχαρίες

Κ-ΑΗΓΣΚ-ΑΗΓΣ
Απρόβλεπτοι Καρχαρίες

Σύνοψη

Ερευνούμε την ασυνήθιστη κυνηγετική συμπεριφορά των καρχαριών η οποία φαίνεται να περιπλέκει αυτό που πιστεύαμε μέχρι τώρα για το που ή τι τρώνε.