Άγρια Κίνα

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 08.35

Κ-ΑΗΓΣΚ-ΑΗΓΣ
China's Wild Side © NHNZ
Άγρια Κίνα

Επόμενες προβολές στην TV

  1. ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 08.35

    Μαγικά θηρία

  2. ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 11.50

    Μαγικά θηρία

  3. ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 12.40

    Το ζωικό βασίλειο του Θιβέτ

Σύνοψη

Στις αφιλόξενες εκτάσεις του βορρά ζει ένα από τα μακροβιότερα πρωτεύοντα του κόσμου - εκτός του ανθρώπου, ο ρινοπίθηκος της Γιουνάν. Πιο νότια, πυκνά τροπικά δάση απλώνονται στις πεδιάδες.

Επεισόδια

ΚΥΚΛΟΣ 1