Δολοφόνοι στα Βάθη των Ωκεανών

Κ-ΑΗΓΣΚ-ΑΗΓΣ
National Geographic
Δολοφόνοι στα Βάθη των Ωκεανών

Σύνοψη

Εξερευνούμε τους τρόπους με τους οποίους τα ζώα σκοτώνουν μέσα στους ωκεανούς.