Η Μεγάλη Έρημος στη Μέση Ανατολή

1212
Off the Fence
Η Μεγάλη Έρημος στη Μέση Ανατολή

Σύνοψη

Τα διαφορετικά εδάφη της Τουρκίας φιλοξενούν μια μεγάλη ποικιλία άγριας ζωής, αλλά, απειλούμενη από την μετακίνηση των τεκτονικών πλακών, η επιβίωση σε αυτά τα μέρη μπορεί να αποτελέσει επικίνδυνη αποστολή.