Σκυλίσιες Επικίνδυνες Αποστολές: Νέες Περιπέτειες

National Geographic
Σκυλίσιες Επικίνδυνες Αποστολές: Νέες Περιπέτειες

Σύνοψη

Με εξειδίκευση στην επιθετικότητα των σκύλων, ο Matt Beisner επικεντρώνεται σε μερικούς από τους πιο επικίνδυνους, επιθετικούς και παρεξηγημένους σκύλους της Αμερικής.