Η Άγρια Φύση της Ευρώπης

1212
© Off the Fence/John Waters
Η Άγρια Φύση της Ευρώπης

Σύνοψη

Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος με μυριάδες κλίματα και εδάφη. Μέσα στα όριά της βρίσκονται μερικά από τα πιο όμορφα περιβάλλοντα του πλανήτη.