Η Άγρια Φύση της Ευρώπης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 15.05

1212
© Off the Fence/John Waters
Η Άγρια Φύση της Ευρώπης

Επόμενες προβολές στην TV

  1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 15.05

    Η Άγρια Φύση της Ευρώπης

  2. ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 02.00

    Η Άγρια Φύση της Ευρώπης

Σύνοψη

Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος με μυριάδες κλίματα και εδάφη. Μέσα στα όριά της βρίσκονται μερικά από τα πιο όμορφα περιβάλλοντα του πλανήτη.