Τα Άγρια Νησιά της Ευρώπης

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 13.25

1212
Τα Άγρια Νησιά της Ευρώπης

Επόμενες προβολές στην TV

  1. ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 08.50

    Τα Άγρια Νησιά της Ευρώπης

  2. ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 11.55

    Τα Άγρια Νησιά της Ευρώπης

  3. ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 09.25

    Τα Άγρια Νησιά της Ευρώπης

Σύνοψη

Εξερευνήστε τις αρχαίες κορυφές στις Αζόρες, όπου γίγαντες των θαλασσών συγκεντρώνονται για να απολαύσουν το μικροσκοπικό πλαγκτόν που τους προσφέρουν τα νησιά.