Τα Άγρια Νησιά της Ευρώπης

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 12.40

Κ-ΑΗΓΣΚ-ΑΗΓΣ
Τα Άγρια Νησιά της Ευρώπης

Επόμενες προβολές στην TV

  1. ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 12.40

    Τα Άγρια Νησιά της Ευρώπης

Σύνοψη

Εξερευνήστε τις αρχαίες κορυφές στις Αζόρες, όπου γίγαντες των θαλασσών συγκεντρώνονται για να απολαύσουν το μικροσκοπικό πλαγκτόν που τους προσφέρουν τα νησιά.