Τα Άγρια Νησιά της Ευρώπης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.40

1212
Τα Άγρια Νησιά της Ευρώπης

Επόμενες προβολές στην TV

  1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20.40

    Τα Άγρια Νησιά της Ευρώπης

Σύνοψη

Εξερευνήστε τις αρχαίες κορυφές στις Αζόρες, όπου γίγαντες των θαλασσών συγκεντρώνονται για να απολαύσουν το μικροσκοπικό πλαγκτόν που τους προσφέρουν τα νησιά.