Επικίνδυνος Πάγος

1212
Extreme Ice © James Balog Photography
Επικίνδυνος Πάγος

Σύνοψη

Στις ακραίες, παγωμένες περιοχές της γης, κάτι πρωτοφανές συμβαίνει. Παντού, παγόβουνα και εκτάσεις πάγου έχουν αρχίσει να σπάνε και κατευθύνονται προς τους ωκεανούς με ανησυχητική ταχύτητα.