Ωταρίες: Αγώνας Επιβίωσης

1212
Ωταρίες: Αγώνας Επιβίωσης

Σύνοψη

Δύο μωρά φώκιες, γεννημένες σε αντίθετες ακτές, πρόκειται να μάθουν τα μυστικά της επιβίωσης σε ακραία περιβάλλοντα.