Το Γιγάντιο Ερπετό της Θάλασσας

1212
Το Γιγάντιο Ερπετό της Θάλασσας

Σύνοψη

Επιστημονικές έρευνες προσφέρουν μια νέα οπτική στο γιγάντιο 'ψάρι-κουπί', το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο ψάρι της οικογένειας των οστεϊχθύων στον πλανήτη και μια πιθανή πηγή για θρυλικές ιστορίες θαλάσσιων ερπετών.