Η Μεγάλη Πρόσκληση των Γκρίζλι

1212
Η Μεγάλη Πρόσκληση των Γκρίζλι

Σύνοψη

Για πολλές γενεές, οι αρκούδες γκρίζλι ήταν οι αδιαμφισβήτητοι κυρίαρχοι του Yellowstone. Όλα όμως άλλαξαν όταν επέστρεψαν οι παλιοί αντίπαλοί τους, οι λύκοι.