Οι Λεμούριοι της Μαδαγασκάρης

Οι Λεμούριοι της Μαδαγασκάρης

Σύνοψη

Πολλά πλάσματα στη Μαδαγασκάρη επηρέασαν σημαντικά τους πρώτους κατοίκους του νησιού, αλλά ένα συγκεκριμένο είδος πρωτευόντων βοήθησαν στη διαμόρφωση της κουλτούρας της χώρας.