Το Μυστήριο με τους Καρχαρίες στο Μάουι

©National Geographic
Το Μυστήριο με τους Καρχαρίες στο Μάουι

Σύνοψη

Κάθε χρόνο, μεγάλος αριθμός καρχαριών συγκεντρώνεται στο Μάουι. Η αιτία αποτελεί μυστήριο για δεκαετίες. Μια ομάδα ατρόμητων επιστημόνων καρχαριών έρχονται αντιμέτωποι με τους μεγαλύτερους θαλάσσιους θηρευτές για να βρουν την απάντηση.