Μέγας Σφυροκέφαλος: Το Απόλυτο Αρπακτικό

©National Geographic
Μέγας Σφυροκέφαλος: Το Απόλυτο Αρπακτικό

Σύνοψη

Ο μέγας σφυροκέφαλος έχει εξελιχθεί σε υπέρ-θηρευτή. Πρόσφατα, εμφάνίστηκε σε κάποια απρόσμενα μέρη και ο θαλάσσιος βιολόγος Δρ. Neil Hammerschlag θα εκμεταλλευτεί αυτήν την επική ευκαιρία για να τους εντοπίσει και να τους μελετήσει.