Το Βιονικό μου Ζώο

© 2014 THIRTEEN Productions LLC
Το Βιονικό μου Ζώο

Σύνοψη

Βιονικά μέλη, ουρές, ακόμα και ράμφη δημιουργούνται για τα ζώα με κινητικά προβλήματα ούτως ώστε να βελτιωθεί η δυνατότητα κίνησής τους και η γενική ποιότητα ζωής τους.