Η Άγρια Πλευρά των Πάντα

©National Geographic
Η  Άγρια  Πλευρά των Πάντα

Σύνοψη

Το Κέντρο Πάντα Wolong στην Κίνα αναπαράγει μεγάλα πάντα. Η σειρά ακολουθεί το ταξίδι ενός από αυτά από τη γέννηση στην ελευθερία μέσα σε τρία χρόνια και την προσπάθεια να κατανοήσει τον άγριο κόσμο που καλείται να αντιμετωπίσει.