Ο Πλανήτης των Πτηνών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 12.50

88
Ο Πλανήτης των Πτηνών

Επόμενες προβολές στην TV

  1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 12.50

    Ο Πλανήτης των Πτηνών

  2. ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 05.05

    Ο Πλανήτης των Πτηνών

Σύνοψη

Τα πουλιά είναι τα μόνα ζώα που απαντώνται και στις εφτά ηπείρους. Υπάρχουν πουλιά που σκοτώνουν, πουλιά που πηδούν, χορεύουν, φωνάζουν και συναρπάζουν.