Ο Πλανήτης των Πτηνών

88
Ο Πλανήτης των Πτηνών

Σύνοψη

Τα πουλιά είναι τα μόνα ζώα που απαντώνται και στις εφτά ηπείρους. Υπάρχουν πουλιά που σκοτώνουν, πουλιά που πηδούν, χορεύουν, φωνάζουν και συναρπάζουν.