Πούμα στην Άκρη του Κόσμου: Αναγέννηση

©National Geographic
Πούμα στην Άκρη του Κόσμου: Αναγέννηση

Σύνοψη

Η Cazadora, το μόνο από τα μικρά της Solitaria που έχει επιβιώσει, έχει πολλά να μάθει και θα πρέπει να τα καταφέρει μόνη της.