Η Βασίλισσα των Μπαμπουίνων

1212
Η Βασίλισσα των Μπαμπουίνων

Σύνοψη

Μια λεπτομερής ματιά στη ζωή μιας ομάδας μπαμπουίνων μέσα από τα μάτια της αρχηγού τους, της Tubu.