Ρακούν στην Πόλη

1212
© National Geographic Television/Jon Betz
Ρακούν στην Πόλη

Σύνοψη

Τα ρακούν έχουν 'καταλάβει' τις πόλεις της βόρειας Αμερικής, συνδυάζοντας την πονηριά της αλεπούς με την εξυπνάδα και επιδεξιότητα ενός πρωτεύοντος θηλαστικού.