Η Βασίλισσα του Σερενγκέτι

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 20.30

©National Geographic
Η Βασίλισσα του Σερενγκέτι

Επόμενες προβολές στην TV

  1. ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 18.10

    Η Βασίλισσα του Σερενγκέτι

  2. ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 03.40

    Η Βασίλισσα του Σερενγκέτι

  3. ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 20.30

    Η Βασίλισσα του Σερενγκέτι

Σύνοψη

Η Nzuri, μαμά για πρώτη φορά, αναγκάζεται να προσθέσει στρατηγική στην ταχύτητα για να αποτρέψει τους θηρευτές, να ταΐσει τα μικρά της και να τα οδηγήσει με επιτυχία στην ενηλικίωση.

Επεισόδια

Extra