Μυστηριώδεις Αγριόγατες

ΔΕΥΤΕΡΑ 14.15

©National Geographic
Μυστηριώδεις Αγριόγατες

Επόμενες προβολές στην TV

  1. ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 14.15

    Μυστηριώδεις Αγριόγατες

  2. ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 01.55

    Μυστηριώδεις Αγριόγατες

  3. ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 07.50

    Μυστηριώδεις Αγριόγατες

Σύνοψη

Το σερβάλ, το καρακάλ και η μαυροπόδαρη γάτα αποδεικνύουν ότι είναι όσο υπέροχες και οι αφρικανικές αγριόγατες, τα τσιτάχ και οι λεοπαρδάλεις.