Ένας Σφυροκέφαλος κοιτάζει το Φεγγάρι

©National Geographic
Ένας Σφυροκέφαλος κοιτάζει το Φεγγάρι

Σύνοψη

Παρουσιάζουμε μια πρωτόγνωρη ματιά στις συναρπαστικές ζωές των σφυροκέφαλων καρχαριών και στην εκπληκτική σύνδεσή τους με το φεγγάρι.