Ένας Σφυροκέφαλος κοιτάζει το Φεγγάρι

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 14.15

©National Geographic
Ένας Σφυροκέφαλος κοιτάζει το Φεγγάρι

Επόμενες προβολές στην TV

  1. ΤΡΙΤΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 08.30

    Ένας Σφυροκέφαλος κοιτάζει το Φεγγάρι

  2. ΤΡΙΤΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 11.30

    Ένας Σφυροκέφαλος κοιτάζει το Φεγγάρι

  3. ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 01.50

    Ένας Σφυροκέφαλος κοιτάζει το Φεγγάρι

Σύνοψη

Παρουσιάζουμε μια πρωτόγνωρη ματιά στις συναρπαστικές ζωές των σφυροκέφαλων καρχαριών και στην εκπληκτική σύνδεσή τους με το φεγγάρι.