Καρχαρίας Εναντίον Τόνου

1212
Shark Vs Tuna © National Geographic
Καρχαρίας Εναντίον Τόνου

Σύνοψη

Μια σύγκρουση πραγματικών τιτάνων του ωκεανού στο απόμερο πεδίο μάχης της νήσου Ascension. Οι τόνοι συχνά είναι ταχύτεροι, σε καλύτερη φόρμα και μεγαλύτεροι από τους καρχαρίες.