Ο Τρομερός Σκίουρος

88
© National Geographic Channels
Ο Τρομερός Σκίουρος

Σύνοψη

Αυτά τα μικρά, μαλλιαρά ζώα μπορεί να δείχνουν ήρεμα, αλλά στην πραγματικότητα διαθέτουν κρυφές ικανότητες για να μπορούν να επιβιώσουν σε ανθρώπινα περιβάλλοντα.