Επιβιώνοντας στο Σερενγκέτι

Κ-ΑΗΓΣΚ-ΑΗΓΣ
Επιβιώνοντας στο Σερενγκέτι

Σύνοψη

Κατά τη διάρκεια της εποχής της ξηρασίας, πεινασμένα λιοντάρια ανταγωνίζονται με τα τσιτάχ για τροφή. Τα μικρότερα αρπακτικά μπορούν να σκοτώσουν, αλλά μπορούν να διατηρήσουν τη λεία τους;