Ο Βασιλιάς των Καγκουρό

1212
© WildBear Entertainment Pty Lt
Ο Βασιλιάς των Καγκουρό

Σύνοψη

Οι ξηρές κεντρικές έρημοι στην καρδιά της Αυστραλίας φιλοξενούν μια ιστορία επιβίωσης ενάντια στις πιθανότητες.