Οι Δολοφόνοι της Λίμνης

Κ-ΑΗΓΣΚ-ΑΗΓΣ
Οι Δολοφόνοι της Λίμνης

Σύνοψη

Βαθιά στην Αφρική βρίσκεται η κοιλάδα του Ζαμβέζη. Στη μέση αυτής της άγριας τοποθεσίας, υπάρχει μια μεγάλη λίμνη όπου συναντάμε τρία λιοντάρια που μπαίνουν στη φάση της ακμής τους.