Οι Δολοφόνοι της Λίμνης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.35

1212
Οι Δολοφόνοι της Λίμνης

Επόμενες προβολές στην TV

  1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 13.25

    Οι Δολοφόνοι της Λίμνης

  2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20.35

    Οι Δολοφόνοι της Λίμνης

  3. ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 01.25

    Οι Δολοφόνοι της Λίμνης

Σύνοψη

Βαθιά στην Αφρική βρίσκεται η κοιλάδα του Ζαμβέζη. Στη μέση αυτής της άγριας τοποθεσίας, υπάρχει μια μεγάλη λίμνη όπου συναντάμε τρία λιοντάρια που μπαίνουν στη φάση της ακμής τους.