Οι Δολοφόνοι της Λίμνης

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20.35

Κ-ΑΗΓΣΚ-ΑΗΓΣ
Οι Δολοφόνοι της Λίμνης

Επόμενες προβολές στην TV

  1. ΠΕΜΠΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 09.25

    Οι Δολοφόνοι της Λίμνης

  2. ΠΕΜΠΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 13.25

    Οι Δολοφόνοι της Λίμνης

  3. ΠΕΜΠΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20.35

    Οι Δολοφόνοι της Λίμνης

Σύνοψη

Βαθιά στην Αφρική βρίσκεται η κοιλάδα του Ζαμβέζη. Στη μέση αυτής της άγριας τοποθεσίας, υπάρχει μια μεγάλη λίμνη όπου συναντάμε τρία λιοντάρια που μπαίνουν στη φάση της ακμής τους.