Επίθεση Καρχαριών: Επιβιώνοντας από τα Σαγόνια

Κ-ΕΗΓΣΚ-ΕΗΓΣ
© Fox and its related entities. All rights reserved.
Επίθεση Καρχαριών: Επιβιώνοντας από τα Σαγόνια

Σύνοψη

Πραγματικές και τρομακτικές αφηγήσεις ανθρώπων που ήρθαν αντιμέτωποι με τους καρχαρίες και επέζησαν για να διηγηθούν την ιστορία τους.