Άγρια Αλάσκα: Αρκτικό Καλοκαίρι

National Geographic
Άγρια Αλάσκα: Αρκτικό Καλοκαίρι

Σύνοψη

Η βραχώδης ακτή της μεγαλύτερης πολιτείας των ΗΠΑ φιλοξενεί την πιο απίστευτη άγρια ζωή της Αμερικής. Δείτε την ιστορία των πλασμάτων που υπομένουν αυτή τη σκληρή πραγματικότητα στην ακτή της Αλάσκα.