Ο Φονικός Βυθός της Καραϊβικής

1212
Ο Φονικός Βυθός της Καραϊβικής

Σύνοψη

Μια τρομακτική φυσική καταστροφή μπορεί να ετοιμάζεται κάτω από την ήρεμη γαλάζια θάλασσα, όπου μια απέραντη σειρά από γεωλογικά χάσματα μπορεί να υποχωρήσει πολύ σύντομα.