Άγριες Ακτογραμμές

1212
©National Geographic
Άγριες Ακτογραμμές

Σύνοψη

Οι ακτογραμμές του κόσμου είναι ποικίλες και δυναμικές. Έχουν δημιουργηθεί από φωτιά και συγκρουόμενες ηπείρους, ενώ έχουν διαμορφωθεί από μια αδιάκοπη δίνη καιρικών συνθηκών και ρευμάτων. Αποτελούν μια διαρκώς μεταβαλλόμενη πρώτη γραμμή, όπου η ξηρά συναντά τη θάλασσα με βίαιη οργή και άφθονα πλούτη.

Επεισόδια

Extra
  • Άγριες Ακτογραμμές

    +

    Οι ακτογραμμές του κόσμου είναι ποικίλες και δυναμικές. Έχουν γεννηθεί από φωτιά και συγκρουόμενες ηπείρους και έχουν διαμορφωθεί από μια αδιάκοπη δίνη καιρικών συνθηκών και ρευμάτων. Πρόκειται για ένα μέτωπο που όλο αλλάζει, το σημείο όπου η ξηρά συναντά τη θάλασσα με βίαιη μανία και άφθονα πλούτη.