Άγρια Βενετία

88
© EPO-Film
Άγρια Βενετία

Σύνοψη

Οι ύφαλοι Tengue, στο ανατολικό άκρο της λιμνοθάλασσας της Βενετίας, φιλοξενούν μια τεράστια ποικιλία ζωής, από ανεμώνες της θάλασσας μέχρι το καλαμάρι που φωσφορίζει.