Πρωτοβουλία για τα Μεγάλα Αιλουροειδή
ΜΕΓΑΛΑ ΑΙΛΟΥΡΟΕΙΔΗΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗNATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
© Photo Ark
© Beverly Joubert
Arrow LeftArrow Right
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣNATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
© Photo Ark
© Beverly Joubert
Arrow LeftArrow Right
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑNATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
© Photo Ark
© Beverly Joubert
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΙΛΟΥΡΟΕΙΔΩΝ
Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, το μέλλον των μεγάλων αιλουροειδών είναι αβέβαιο. Μέσω της Πρωτοβουλίας για τα Μεγάλα Αιλουροειδή, το National Geographic Society έχει ως στόχο την προώθηση και την υποστήριξη προγραμμάτων που αποσκοπούν στην προστασία των μεγάλων αιλουροειδών και τα οποία, χάρη στη δική σας βοήθεια, μπορούν να υλοποιηθούν και να πραγματοποιηθούν. Μέσω της Πρωτοβουλίας έχουμε καταφέρει να στηρίξουμε πάνω από 100 καινοτόμα προγράμματα σε 28 χώρες και να δημιουργήσουμε πάνω από 1.800 περιφραγμένους χώρους για την προστασία των μεγάλων αιλουροειδών, των εκτρεφόμενων ζώων και των ανθρώπων. Μάθετε Περισσότερα για την πρωτοβουλία
ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΙΛΟΥΡΟΕΙΔΗ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η κατάσταση των μεγάλων αιλουροειδών είναι πια δραματική. Στο National Geographic γνωρίζουμε την αναγκαιότητα ανάληψης δράσεων για τη δημιουργία και τον σχεδιασμό όλων όσων απαιτούνται για να εξασφαλιστεί το μέλλον των μεγάλων αιλουροειδών.
Έτσι προέκυψε η Πρωτοβουλία για τα Μεγάλα Αιλουροειδή. Μια πρωτοβουλία που περιστρέφεται γύρω από μία κεντρική ιδέα: τα μεγάλα αιλουροειδή απαιτούν σοβαρές δράσεις. Μια εκστρατεία που δεν αποσκοπεί μόνο στην ενημέρωση, αλλά και στη χρηματοδότηση ερευνών και προγραμμάτων που στοχεύουν στη διατήρηση ειδών μεγάλων αιλουροειδών, το μέλλον των οποίων εξαρτάται, περισσότερο από ποτέ, από εμάς.