ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝATIONAL GEOGRAPHIC JOURNEYS

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝATIONAL GEOGRAPHIC JOURNEYS

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: NATIONALGEOGRAPHICJOURNEYS

 

H εταιρεία FOX NETWORKS GROUP ΕΛΛΑΣ ΑΕ που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Φραγκοκλησιάς 7), ΑΦΜ 997981957, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει διαγωνισμό με τον τίτλο «ΝationalGeographicJourneys» (εφεξής «Διαγωνισμός») με σκοπό τη χορήγηση δώρου δύο (2) δωρεάν θέσεων σε εγγυημένες αναχωρήσεις «National Geographic Journeys» με την G Adventures σε ένα από τα ακόλουθα ταξίδια, συγκεκριμένα:

 1. www.gadventures.com/trips/ngj-portugal/EPENG
 2. www.gadventures.com/trips/explore-jordan/DJJNG
 3. www.gadventures.com/trips/explore-iceland/ELENG

καθώς και των αεροπορικών εισιτηρίων μετ’ επιστροφής από το αεροδρόμιο της Αθήνας στο σημείο εκκίνησης του πακέτου της G Adventures (Εφεξής «το δώρο»).

 

Για την υλοποίηση του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει επιλέξει ως συνεργάτη το ταξιδιωτικό πρακτορείο G Adventures (Καναδάς) (εφεξής «Συνεργάτης»). Τα αεροπορικά εισιτήρια από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας θα εκδοθούν από άλλο πρακτορείο επιλογής της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας συμμετοχής στο Διαγωνισμό, της κλήρωσης και της ανάδειξης των νικητών και της διαφημιστικής προβολής του Διαγωνισμού.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν μόνο οι υπάλληλοι των εταιρειών/συνεργατών, στους οποίους η Διοργανώτρια Εταιρεία θα αποστείλει κατά την ανέλεγκτη κρίση της, τη σχετική φόρμα συμμετοχής (Δήλωση Συμμετοχής), υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεχθούν ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους.

 

 1. Κάθε ενδιαφερόμενος (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα πεδία της Δήλωσης Συμμετοχής και να την υποβάλει ιδιοχείρως, με συστημένο ταχυδρομείο ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση Φραγκοκλησιάς 7, Μαρούσι 15125 Ελλάδα, το αργότερο μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00. Δηλώσεις Συμμετοχής που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή περιέρχονται στη Διοργανώτρια Εταιρεία μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας αποστολής τους. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) Δήλωσης Συμμετοχής, άλλως αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

 

 1. Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που θα υποβάλει. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων υποβάλει τυχόν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα σε όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, καθώς και μετά το τέλος αυτού, να τον αποκλείσει από τη διαδικασία, ακόμα και στο στάδιο παράδοσης του Δώρου χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του.

 

 1. Στις 14 Ιανουαρίου 2020 στις 12:00 στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας, θα διεξαχθεί η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης ως άνω, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα της, με σχετική ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα www.natgeotv.com/gr. Διευκρινίζεται ότι ο ίδιος Συμμετέχων, δεν μπορεί να αναδειχθεί Νικητής περισσότερες από μία (1) φορά.

 

 1. Κατά την Κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής ο οποίος θα κερδίσει τo ακόλουθο «Δώρo». Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και δύο (2) επιλαχόντες.

 

Α) Ταξίδι GAdventures

Δύο (2) δωρεάν θέσεις σε εγγυημένες αναχωρήσεις National Geographic Journeys με την G Adventures, στο ταξίδι που έχει επιλέξει με τη φόρμα συμμετοχής του από τις παρακάτω επιλογές:

 1. www.gadventures.com/trips/ngj-portugal/EPENG
 2. www.gadventures.com/trips/explore-jordan/DJJNG
 3. www.gadventures.com/trips/explore-iceland/ELENG

(χωρίς αλλαγές) με αναχώρηση πριν τις 31 Οκτωβρίου 2020 και που θα πρέπει να έχουν κλειστεί πριν τις 30 Ιουνίου 2020, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον τέσσερις (4) επιβάτες (επί πληρωμή) έχουν επιβεβαιωθεί στις αντίστοιχες αναχωρήσεις (θα επιβεβαιωθεί με την G Adventures από τον Νικητή την ώρα της κράτησης). Ο νικητής πρέπει να είναι άνω των 18 για να διεκδικήσει το δώρο. Το δώρο ισχύει μόνο για το δρομολόγιο που προβλέπεται από το πρόγραμμα και δεν περιλαμβάνει προαιρετικές ή πρόσθετες υπηρεσίες όπως αεροπορικά εισιτήρια που δεν συμπεριλαμβάνονται ρητά στο πρόγραμμα ή στο δώρο , μετακινήσεις, διαμονές πριν/μετά το ταξίδι, «Το δικό μου δωμάτιο», ασφάλεια, αλλαγές και κάθε είδους έκτακτα έξοδα , γεύματα, φιλοδωρήματα, φόρους, δασμούς και μετακινήσεις που δεν προβλέπονται ρητά στο πρόγραμμα. Ο νικητής και ο συνοδός θα πρέπει να ταξιδέψουν μαζί.

 

Τα Δώρα i) εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα, ii) ισχύουν μόνο για νέες κρατήσεις, iii) δε μπορούν να συνδυαστούν με οποιαδήποτε άλλη προσφορά ή έκπτωση, iv) δεν εξαργυρώνονται, v) δε μεταβιβάζονται vi) δεν είναι κατάλληλα για «Δια βίου κατάθεση» ούτε για «Εγγυημένες Αναχωρήσεις» και vii) ο Νικητής δε μπορεί να τα ανταλλάξει.

Ο νικητής πρέπει να επικοινωνήσει με την G Adventures απευθείας με e-mail στη διεύθυνση prizewinners@gadventures.com για να υποβάλει τις δηλώσεις του. Ο νικητής πρέπει να επικοινωνήσει με την G Adventures το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020 για να επιβεβαιώσει την αποδοχή του δώρου και το ταξίδι που κέρδισε. Η G Adventures πρέπει να συμφωνήσει στην επιλεγμένη ημερομηνία αναχώρησης. Το δώρο μπορεί να αντικατασταθεί από την G Adventures με άλλο αντίστοιχης αξίας κατά την ανέλεγκτη κρίση της. Η απόκτηση διαβατηρίου, άδειας εισόδου (Visa) και ο εμβολιασμός γίνονται με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες του νικητή. Το δώρο τελεί υπό τον όρο ότι ο νικητής θα αποδεχθεί τους όρους G Adventures που υπάρχουν στη διεύθυνση: www.gadventures.com/terms-conditions-policies. Επίσης για τη συμμετοχή απαιτείται υποχρεωτική ιατρική ασφάλιση του νικητή και του συνοδού με δικά τους έξοδα με ελάχιστο ποσό κάλυψης USD 200.000 που περιλαμβάνει ιατρική κάλυψη και κάλυψη εξόδων εκκένωσης και επαναπατρισμού.


Ο νικητής και ο/η σύνοδός του ευθύνονται για όλα τα έκτακτα έξοδα, γεύματα, φιλοδωρήματα, μετακινήσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τα οποία δεν περιλαμβάνονται ρητά στο κόστος του προγράμματος, το κόστος μετακίνησης στο κοντινότερο σημείο αεροπορικής αναχώρησης, το κόστος έκδοσης διαβατηρίου, άδειας εισόδου (Visa) ή άλλου μέσου ταυτοποίησης με φωτογραφία, ή οποιεσδήποτε πρόσθετες δραστηριότητες επιλέξει ο συμμετέχων οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο βασικό πρόγραμμα του ταξιδιού που παρέχει η G Adventures.

 

 

Όλοι οι συμμετέχοντες που αποδέχονται το δώρο αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν την τήρηση των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή σε διεθνή ταξίδια, όπου απαιτείται, και για την είσοδο στη χώρα ή περιοχή όπου το ταξίδι θα διεξαχθεί, καθώς και για την επιστροφή στη χώρα κατοικίας τους και δηλώνουν και εγγυώνται στην G Adventures ότι κατέχουν ή μπορούν να αποκτήσουν έγκυρο διαβατήριο για τη διάρκεια του ταξιδιού, εφόσον αυτό απαιτείται σύμφωνα με το διεθνές ταξιδιωτικό δίκαιο. Για την λήψη διαβατηρίου και άδειας εισόδου (Visa) ευθύνονται αποκλειστικά οι συμμετέχοντες νικητές και οι συνοδοί τους. Αν κάποιος συμμετέχων δε μπορεί να λάβει μέρος στο ταξίδι λόγω έλλειψης διαβατηρίου ή αδυναμίας εισόδου ή για άλλους νομικούς λόγους, θα θεωρηθεί ότι έχει απωλέσει τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό και η G Adventures δε θα φέρει καμία ευθύνη για αποζημίωση λόγω της αδυναμίας συμμετοχής. Ο νικητής και ο συνοδός είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε σχετικά έξοδα.

 

Το δώρο τελεί υπό τον όρο ότι ο νικητής θα αποδεχθεί τους όρους του National Geographic με τους όρους G Adventures, που υπάρχουν εδώ: www.nationalgeographicexpeditions.com/information/terms/journeys. Οι όροι αυτοί διέπουν το Ταξίδι και ο Νικητής και ο συνοδός συμφωνούν με την αποδοχή του δώρου/ταξιδιού και θα δεσμεύονται από τους όρους αυτούς. Όταν επιβεβαιωθεί το ταξίδι, ο νικητής δε μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία αναχώρησης. Ο νικητής και ο συνοδός πρέπει να ταξιδέψουν στο ίδιο δρομολόγιο και κατά τις ίδιες ημερομηνίες. Η G Adventures διατηρεί το δικαίωμα να δεχτεί τις ημερομηνίες. Η G Adventures δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις ή ακυρώσεις των ταξιδιών.


Τα δώρα δίδονται «ως έχουν» χωρίς ουδεμία εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή από την G Adventures. Ο νικητής ευθύνεται για τη δήλωση και πληρωμή όλων των φόρων (εφόσον υπάρχουν) καθώς και για οποιαδήποτε άλλα έξοδα συνδεόμενα με την αποδοχή και χρήση του δώρου που δεν προβλέπονται ρητά στο παρόν.


Η G Adventures (και οποιοιδήποτε συνεργάτες του Διαγωνισμού) αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης και οι συμμετέχοντες συμφωνούν να αποζημιώσουν την G Adventures και οποιονδήποτε συνεργάτη του Διαγωνισμού σχετικά με κάθε απαίτηση, νομική αξίωση και/ή ευθύνη για τραυματισμό, οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκύπτει από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό (ανεξάρτητα από την αιτία του τραυματισμού, της ζημία ή απώλειας) και/ή την παράδοση ή χρήση ή κακή χρήση οποιουδήποτε δώρου.

 

Β) Αεροπορικά εισιτήρια προς και από το σημείο εκκίνησης του ταξιδιού

Η διοργανώτρια Εταιρεία θα αναλάβει το κόστος δύο (2) αεροπορικών εισιτηρίων μετ’ επιστροφής από το αεροδρόμιο της Αθήνας στο σημείο εκκίνησης του πακέτου της G Adventures.

 

 1. Η επικοινωνία με κάθε Νικητή, θα γίνει μέσω τηλεφώνου ή e-mail. Συγκεκριμένα, η Διοργανώτρια Εταιρεία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την Κλήρωση, θα επικοινωνήσει τηλεφωνικώς ή με e-mail με το Νικητή για να τον ενημερώσει ότι έχει κερδίσει το Δώρο. Κατά την επικοινωνία του Συνεργάτη με το Νικητή, ο Νικητής θα ερωτηθεί αν αποδέχεται το Δώρο. Αν απαντήσει θετικά στα παραπάνω θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του για τη βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας κατά την απόδοση του Δώρου. Αν ο Νικητής δεν ανταποκριθεί εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την τηλεφωνική ενημέρωση ή ενημέρωση μέσω e-mail, ή η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή κλπ, ή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του, θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και το Δώρο θα περνάει στον πρώτο επιλαχόντα για τον οποίο θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία κ.ο.κ. Από τη στιγμή που θα οριστικοποιηθεί το ταξίδι με την G Adventures, ο Νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια Εταιρεία, προκειμένου η τελευταία να μεριμνήσει για την κράτηση των αεροπορικών εισιτηρίων μετ’ επιστροφής από το αεροδρόμιο της Αθήνας στο σημείο εκκίνησης του πακέτου της G Adventures.

 

 1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να προβεί στην ακύρωση συμμετοχής σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, σε περίπτωση που: (α) ο Συμμετέχων δεν έχει αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, (β) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το Νικητή ή ο Νικητής δεν ανταποκριθεί ή ανταποκριθεί πλημμελώς, εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, ή αν δεν αποδεχθεί το Δώρο, (γ) ο Νικητής δεν επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση – παραλαβή του Δώρου ή/και (δ) ο Νικητής ή/και ο συνοδός του (ανήλικος ή μη) δεν αποδεχθούν να υπογράψουν τη Δήλωση Αποδοχής Δώρου κατά την παράδοση αυτού.

 

 1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην διάθεσή του προγραμματισμένου Δώρου σύμφωνα με του παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων, κατά τα προαναφερόμενα, παύει οριστικά κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό και των παραγωγών και διανομέων του «NATIONAL GEOGRAPHIC». Η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Συνεργάτης δεν υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων, δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή/και αστική προς οποιονδήποτε Νικητή, συνοδό του Νικητή (ανήλικο ή μη) ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και απώλεια ή/και για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτό/ούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό θετικές ή αποθετικές ζημίες και διαφέρον, ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη, που μπορεί να προκύψουν σχετιζόμενες άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση των Δώρου για οποιονδήποτε λόγο. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν καλύπτει οποιεσδήποτε επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις (π.χ. άλλες μετακινήσεις, γεύματα, διαμονή κλπ) που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Δώρο, οι οποίες βαραίνουν το Νικητή και το συνοδό του. Η Διοργανώτρια εταιρεία και ο Συνεργάτης αναλαμβάνουν αποκλειστικά το κόστος το οποίο ρητά αναφέρεται στην παρούσα και μόνο αυτό αποτελεί μέρος του Δώρου. Ο Νικητής βαρύνεται αποκλειστικά αυτός για κάθε κόστος που η Διοργανώτρια Εταιρεία ή ο Συνεργάτης της δεν αναλαμβάνουν ρητά με τους παρόντες όρους. Κάθε Συμμετέχων με την συμμετοχή στην παρούσα δηλώνει ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι ουδεμία απαίτηση έχει από τη παραγωγό εταιρεία και την διανομέα του «ΝΑTIONAL GEOGRAPHIC» ή από τους υπαλλήλους και εκπροσώπους της, ή από τους διαδόχους των ή θυγατρικές τους για την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ή από το Δώρο το οποίο αποτελεί αντικείμενο του Διαγωνισμού και την υλοποίηση του.

 

 1. H Διοργανώτρια Εταιρεία, FOX NETWORKS GROUP ΕΛΛΑΣ ΑΕ, επεξεργάζεται μόνο όσα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα (α) για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, (β) για την παράδοση/παραλαβή του προβλεπόμενου δώρου και (γ) για την κράτηση των αεροπορικών εισιτηρίων προς και από το σημείο εκκίνησης του ταξιδιού μέσω πρακτορείου της επιλογής της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 

 1. Κατά τα λοιπά η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν επεξεργάζεται ούτε λαμβάνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνώση άλλων προσωπικών δεδομένων, που απαιτούνται για το ταξίδι από το προβλεπόμενο σημείο εκκίνησης (π.χ. για τη χορήγηση βίζας όπου απαιτείται, για την κράτηση ξενοδοχείων, την οργάνωση των προσφερόμενων εκδρομών κλπ), για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνο είναι το ταξιδιωτικό γραφείο G ADVENTURES, από το οποίο μπορεί ο Νικητής να ενημερωθεί σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στη διεύθυνση: www.gadventures.com/terms-conditions/privacy

 

 1. Για να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη Διοργανώτρια Εταιρεία κάντε κλικ εδώ

 

 1. Οι Αναλυτικοί Όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.natgeotv.com/gr

 

 1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι την ανακήρυξη του νικητή, διατηρεί το δικαίωμα να τον τροποποιήσει ή να τον ματαιώσει, να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα διαφορετικής αξίας καθώς και τον τρόπο παροχής τους με ειδοποίηση στην ιστοσελίδα www.natgeotv.com/gr. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία και διαφέρον, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την υλοποίηση του Διαγωνισμού.

 

 1. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Διαγωνισμό υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ' ύλη αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας.