Δίας 101

Ο Δίας είναι ο πιο παλιός και ο πιο ογκώδης πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος. Μάθετε για την ιστορία της δημιουργίας του παλαιότερου πλανήτη, για τη Μεγάλη Ερυθρά Κηλίδα του και τα φεγγάρια του, αλλά και πώς επηρέασε τη δημιουργία των άλλων πλανητών του ηλιακού μας συστήματος.

03:02