Divlje obale

12+12+
© National Geographic
Divlje obale

Sinopsis

Obale nastaju od požara i sudaranja kontinenata a oblikuju ih klimatske prilike i morske struje. Za životinje je svaki dan nova borba za preživljavanje.