UVJETI KORIŠTENJA

Ažurirano dana 31.01.2020

Uvjeti korištenja


Opis Usluga Društva i prihvaćanje Uvjeta korištenja

Dobrodošli na http://www.natgeotv.com/hr, mrežno mjesto kojim upravlja THE WALT DISNEY COMPANY BULGARIA EOOD sa sjedištem i poslovnom adresom: 55 Nikola Vaptsarov Blvd, Expo 2000, zgrada 4, 6. kat, Sofija 1407, Bugarska („Društvo” ili „mi”). Usluge koje Društvo pruža na mrežnom mjestu http://www.natgeotv.com/hr uključuju bilo koji URL s DISNEY-ovim brandom („Mrežno mjesto DISNEY“), video usluge, mobilne usluge, kao i sve druge značajke, sadržaj ili aplikacije koje Društvo svakodobno može ponuditi u vezi s poslovanjem Društva (skupno: „Usluge Društva“).

Društvo stavlja na raspolaganje mrežno mjesto http://www.natgeotv.com/hr i Usluge Društva u svrhu vašeg osobnog uživanja i zabave. Posjetom mrežnog mjesta http://www.natgeotv.com/hr ili korištenjem Usluga Društva prihvaćate i suglasni ste da ste obvezani ovim Ugovorom, uključujući sve njegove buduće izmjene („Ugovor“), te da ste obvezni postupati u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima („Primjenjivo pravo”). Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj Ugovor. Društvo može u bilo kojem trenutku izmijeniti ovaj Ugovor, a  svaka takva izmjena stupa na snagu njezinom objavom na http://www.natgeotv.com/hr. Sve bitne izmjene primjenjuju se samo prospektivno. Vaše daljnje korištenje mrežnog mjesta http://www.natgeotv.com/hr ili Usluga Društva nakon takve izmjene smatra se vašim prihvaćanjem i suglasnošću da budete obvezani tako izmijenjenim Ugovorom. Stoga je važno da redovito provjeravate ovaj Ugovor. Ako niste suglasni da vas se obveže ovim Ugovorom i da postupate u skladu s Primjenjivim pravom, morate odmah prestati s korištenjem Mrežnog mjesta DISNEY i Usluga Društva.


Primjerak ovog Ugovora možete dobiti tako da nam pošaljete poruku e-pošte na: pr.bg@fox.com. Predmet: Ugovor o uvjetima korištenja. Za pristup i korištenje određenih Usluga Društva od vas se može zahtijevati da dodatno uz ovaj Ugovor prihvatite dodatne uvjete koji se primjenjuju na te Usluge Društva, te se od vas može zahtijevati da preuzmete Softver ili Sadržaj (pojmovi definirani u nastavku).

Ispunjavanje uvjeta za registraciju na http://www.natgeotv.com/hr

Uslugama Društva mogu se koristiti korisnici koji imaju 16 godina ili su stariji od 16 godina.

Raskid

Ovaj Ugovor ostaje na punoj snazi i u potpunosti proizvodi učinke sve dok se koristite Uslugama Društva.


Sadržaj Društva
Usluge Društva sadržavaju informacije, tekst, datoteke, slike, videozapise, zvukove, glazbena djela, autorska djela, aplikacije i bilo koje druge materijale ili sadržaj (skupno: „Sadržaj“) Društva („Sadržaj Društva“). Sadržaj Društva zaštićen je autorskim pravom, žigom, patentom, poslovnom tajnom i drugim zakonskim propisima, a s obzirom na odnos između vas i Društva, Društvo je vlasnik i zadržava sva prava na Sadržaj Društva i Usluge Društva. Društvo vam dodjeljuje ograničenu, opozivu licencu koju nije moguće podlicencirati, za pristup i prikazivanje Sadržaja Društva (isključujući bilo koji softverski kod) isključivo za vaše osobno, nekomercijalno korištenje u vezi s pregledavanjem Mrežnog mjesta DISNEY i korištenjem Usluga Društva. Usluge Društva također mogu sadržavati Sadržaj korisnika i drugih davatelja licence Društva. Osim kako se predviđa u ovom Ugovoru ili kako je izričito dopušteno na Uslugama Društva, ne smijete kopirati, preuzimati, snimati strujanje, reproducirati, umnožavati, arhivirati, učitavati, mijenjati, prevoditi, objavljivati, emitirati, prenositi, ponovno prenositi, distribuirati, izvoditi, prikazivati, prodavati ili na neki drugi način koristiti bilo koji Sadržaj koji se pojavljuje na Uslugama Društva ili putem Usluga Društva.

 

Osim kako Društvo izričito dopušta, strogo vam je zabranjeno stvaranje djela ili materijala (uključujući, bez ograničenja, fontove, ikone, gumbove s poveznicom, podloge, teme radne površine, internetske razglednice, montaže, mikseve i slične videozapise, čestitke i nelicencirane proizvode) koji su izvedeni iz ili se temelje na Sadržaju Društva. Ta se zabrana primjenjuje neovisno o tome jesu li izvedena djela ili materijali prodani, dani u zamjenu ili dani. Ne smijete ni izravno ni korištenjem bilo kojeg uređaja, softvera, internetske stranice, mrežne usluge ili drugim sredstvima uklanjati, odgađati, zaobilaziti, izbjeći, ometati ili zaobići bilo koje autorsko pravo, žig ili druge obavijesti o zaštićenim pravima označene na Sadržaju ili bilo koji mehanizam upravljanja digitalnim pravima, uređaj ili druge mjere zaštite sadržaja ili kontrole pristupa povezane sa Sadržajem, uključujući mehanizme geofiltriranja.


Vaše korištenje Usluga Društva
Usluge Društva namijenjene su isključivo vašoj osobnoj upotrebi i ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe. Društvo zadržava pravo uklanjanja komercijalnog sadržaja prema vlastitoj diskrecijskoj odluci. Primate na znanje da ste odgovorni za sav Sadržaj koji objavite, učitate, prenesete, pošaljete e-poštom ili na neki drugi način učinite dostupnim na Uslugama Društva, putem njih ili u vezi s njima (skupno: „Korisnički sadržaj“). Stoga pažljivo birajte informacije koje objavljujete na Uslugama Društva, putem njih ili u vezi s njima. Primate na znanje da Društvo ne upravlja Korisničkim sadržajem koji korisnici objavljuju putem Usluga Društva te stoga primate na znanje da možete biti izloženi uvredljivom, nepristojnom, netočnom Sadržaju ili Sadržaju koji na neki drugi način može biti neprikladan. Društvo ne preuzima odgovornost za tu vrstu Sadržaja. Ako uočite zlouporabu Usluga Društva, odmah o tome izvijestite Društvo posjetom pr.bg@fox.com. Društvo ne preuzima nikakvu odgovornost za praćenje Usluga Društva u odnosu na neprimjeren Sadržaj ili postupanje. Ako u bilo kojem trenutku Društvo prema isključivoj diskrecijskoj procjeni odluči pratiti Usluge Društva, Društvo ni tada ne preuzima odgovornost za Sadržaj osim Sadržaja Društva, te ne preuzima nikakvu obvezu izmjene ili uklanjanja bilo kakvog neprimjerenog Sadržaja, i ne preuzima odgovornost za postupanje bilo kojeg korisnika. 

Suglasni ste da Usluge Društva nećete koristiti za:

 • objavljivanje, učitavanje ili neki drugi oblik prijenosa ili stvaranja poveznica na Sadržaj koji je: nezakonit, prijeteći, štetan, uvredljiv, pornografski ili uključuje razgolićenost, nepristojan, uznemirujući, pretjerano nasilan, mučan, pogrdan, kojim se ugrožava privatnost drugih osoba, publicitet, autorsko pravo, žig, patent, poslovna tajna, ugovor ili druga prava; koji je neistinit ili obmanjujući, opscen, vulgaran, klevetnički, kojim se prenosi mržnja ili koji je diskriminirajući;
 • povredu prava drugih osoba, uključujući povredu patenta, žiga, poslovne tajne, autorskog prava, privatnosti, publiciteta ili drugih prava vlasništva;
 • uznemiravanje ili nanošenje štete drugoj osobi;;
 • iskorištavanje ili dovođenje u opasnost maloljetnika
 • lažno predstavljanje ili pokušaj lažnog predstavljanja za drugu osobu ili subjekt;
 • uvođenje ili sudjelovanje u aktivnosti koja uključuje korištenje virusa, botova, crva ili bilo kojeg drugog računalnog koda, datoteka ili programa kojima se ometa, uništava ili ograničava funkcionalnost bilo kojeg računalnog softvera ili hardvera ili telekomunikacijske opreme ili kojima se na neki drugi način omogućava neovlašteno korištenje ili pristup računalu ili računalnoj mreži;
 • ometanje, nanošenje štete, onemogućivanje, prekid, oštećenje, stvaranje neopravdanog opterećenja ili dobivanje neovlaštenog pristupa Uslugama Društva, uključujući poslužitelje, mreže ili račune Društva;
 • prekrivanje, uklanjanje, onemogućivanje, blokiranje ili prikrivanje oglasa ili drugih dijelova Usluga Društva ;
 • korištenje tehnologije ili bilo kojeg drugog automatiziranog sustava kao što su skripte ili botovi u svrhu prikupljanja korisničkih imena, zaporki, e-adresa ili drugih podataka s Usluga Društva ili u svrhu zaobilaženja ili izmjene bilo koje sigurnosne tehnologije ili softvera koji čini dio Usluga Društva;
 • slanje ili u svrhu slanja (bilo izravno bilo neizravno) neželjenih masovnih poruka ili druge neželjene masovne komunikacije bilo koje vrste putem Usluga Društva;
 • traženje, prikupljanje ili zahtijevanje bilo kakvih osobnih podataka u komercijalne ili nezakonite svrhe;
 • objavljivanje, učitavanje ili drugi prijenos slike ili videozapisa druge osobe bez suglasnosti te druge osobe;
 • sudjelovanje u komercijalnoj aktivnosti (uključujući, bez ograničenja, prodaju, natječaje ili nagradne igre) bez prethodne pisane suglasnosti Društva;
 • korištenje Usluga Društva za potrebe oglašavanja ili promoviranja konkurentskih usluga;
 • korištenje Usluga Društva na način koji nije u skladu s Primjenjivim pravom;
 • pokušaj počinjenja bilo koje od prethodno navedenih radnji ili olakšavanje tih radnji ili poticanje drugih osoba da poduzmu te radnje.

Društvo zadržava pravo, ali se odriče bilo kakve obveze ili odgovornosti za uklanjanje Korisničkog sadržaja kojim se čini povreda ovog Ugovora, prema vlastitoj diskrecijskoj odluci Društva. Potvrđujete da Društvo zadržava pravo da istraži i poduzme odgovarajuće pravne radnje protiv bilo koje osobe koja, prema isključivoj diskrecijskoj ocjeni Društva, čini povredu ovog Ugovora, uključujući, bez ograničenja, ukidanje njihova korisničkog računa i/ili prijavu takvog Korisničkog sadržaja, postupanja ili aktivnosti tijelima za kazneni progon.

Potvrđujete, suglasni ste i pristajete na to da Društvo može pristupati, zadržati ili otkriti informacije koje dostavite na http://www.natgeotv.com/hr, uključujući Korisnički sadržaj, kada Društvo u dobroj vjeri smatra da je takav pristup, zadržavanje ili otkrivanje nužno za sljedeće: (i) zaštitu ili obranu zakonskih prava ili imovine Društva, naših matičnih društava, društava kćeri ili povezanih društava („Povezana društva“) ili njihovih zaposlenika, zastupnika i izvođača (uključujući za izvršenje naših ugovora); (ii) zaštitu i sigurnost Korisnika Usluga Društva ili javnosti, uključujući postupanje u hitnim okolnostima; (iii) zaštitu od prijevara ili u svrhe upravljanja rizicima ili (iv) postupanje u skladu sa zakonskim propisima ili pravnim postupcima. Pročitajte našu Politiku privatnosti za dodatne pojedinosti o tome kako koristimo vaše podatke.

Nagradne igre
Morat ćete poštovati posebna pravila bilo kojeg natječaja ili promocije u kojima sudjelujete na ili putem Mrežnog mjesta DISNEY. Osim ako vas ne obavijestimo drugačije, nijedna nagradna igra i natječaj koji se nude putem Mrežnog mjesta DISNEY nisu dostupni osobama s prebivalištem izvan Hrvatske.

Vaša prava vlasništva
Društvo ne prisvaja nikakva prava vlasništva na Korisnički sadržaj koji objavite, učitate, pošaljete e-poštom ili na neki drugi način učinite dostupnim na Uslugama Društva, putem njih ili u vezi s njima, pod uvjetom, međutim, da Korisnički sadržaj ne uključuje nikakav Sadržaj koji je korisnik objavio, a koji je već u vlasništvu Društva ili bilo kojeg Povezanog društva. Objavom bilo kakvog Korisničkog sadržaja na Uslugama Društva, putem njih ili u vezi s njima, ovime Društvu i našim Povezanim društvima, korisnicima licence i ovlaštenim korisnicima dajete trajnu, neisključivu, u potpunosti plaćenu licencu, bez plaćanja tantijema, koju je moguće podlicencirati, prenosivu (u cijelosti ili djelomično) i prostorno neograničenu, za korištenje, izmjenu, izvođenje, prilagodbu, stvaranje izvedenih djela i kompilacija koje te temelje na Korisničkom sadržaju, javno izvođenje, javno prikazivanje, reprodukciju i distribuiranje takvog Korisničkog sadržaja na Uslugama Društva, putem njih ili u vezi s njima ili u vezi s bilo kakvom distribucijom ili istovremenim objavljivanjem Korisničkog sadržaja na Uslugama trećih osoba (pojam definiran u nastavku) na i putem svim medijskih formata koji su sada poznati ili budu osmišljeni u budućnosti, u sve svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na promotivne, marketinške, trgovinske ili komercijalne svrhe. Za korištenje takvog Korisničkog sadržaja od strane Društva nije vas potrebno dodatno obavijestiti i za takvo korištenje nije potrebno nikakvo vaše odobrenje ili izvršavanje plaćanja prema vama ili bilo kojoj drugoj osobi ili subjektu. Društvo zadržava pravo ograničavanja kapaciteta pohrane Korisničkog sadržaja koji objavite na Uslugama Društva, putem njih ili u vezi s njima.

Izjavljujete i jamčite da: (i) ste vlasnik Korisničkog sadržaja koji objavite na Uslugama Društva, putem njih ili u vezi s njima ili da imate pravo dati licencu iz ovog odjeljka i (ii) vašim objavljivanjem Korisničkog sadržaja na Uslugama Društva, putem njih ili u vezi s njima i bilo kakvim Uslugama trećih osoba (pojam definiran u nastavku) ne činite povredu prava privatnosti, prava publiciteta, autorskog prava, ugovornih prava ili bilo kojih drugih prava bilo koje osobe ili subjekta. Suglasni ste da ćete platiti sve tantijeme, naknade i sve druge iznose koje dugujete bilo kojoj osobi ili subjektu zbog korištenja bilo kakvog Korisničkog sadržaja koji objavite na ili putem Usluga Društva ili Usluga trećih osoba.

Autorsko pravo i drugo intelektualno vlasništvo
Društvo poštuje intelektualno vlasništvo drugih osoba i zahtijeva da naši korisnici postupaju na jednak način. Ne smijete učitavati, umetati, objavljivati, slati e-poštom, prenositi ili na neki drugi način učiniti dostupnim nikakav materijal kojim se čini povreda bilo kakvog autorskog prava, patenta, žiga, poslovne tajne ili drugih vlasničkih prava bilo koje osobe ili subjekta. Društvo provodi politiku u skladu s kojom osobama koje su više puta prekršile to pravilo ukida pristup Uslugama Društva u odgovarajućim okolnostima.

Ako smatrate da se bilo kojim materijalom koji se nalazi na Mrežnom mjestu DISNEY ili na koji upućuje poveznica s Mrežnog mjesta DISNEY čini povreda vašeg autorskog prava, molimo vas da pošaljete Zastupniku Društva za autorsko pravo (vidi u nastavku) obavijest o povredi sa svim sljedećim informacijama: (a) utvrđenim djelom zaštićenim autorskim pravom za koje se tvrdi da je povrijeđeno ili, ako jedna obavijest uključuje više djela zaštićenih autorskim pravom, popisom tih djela; (b) utvrđenim materijalom kojim se navodno čini povreda i informacijama koje su razumno dostatne kako bismo mogli locirati materijal na Uslugama Društva (kao što su URL (URL-ovi) materijala kojim se navodno čini povreda); (c) informacijama koje su razumno dostatne kako bismo s vama mogli stupiti u kontakt, kao što su adresa, telefonski broj i, ako je dostupno, adresa e-pošte; (d) vašom izjavom da u dobroj vjeri smatrate da sporno korištenje nije ovlastio vlasnik autorskog prava, njegov zastupnik ili da to nije ovlašteno u skladu sa zakonskim propisima; (e) vašom izjavom da su prethodne informacije iz vaše obavijesti točne i vašom izjavom da ste vlasnik isključivog prava koje se navodno krši ili da ste ovlašteni za postupanje u ime vlasnika i (f) vaš vlastoručni ili elektronički potpis. Zastupniku Društva za autorsko pravo kojemu se šalje obavijest o navodnoj povredi možete se obratiti na sljedeći način: poštom na adresu: THE WALT DISNEY COMPANY BULGARIA EOOD sa sjedištem i poslovnom adresom: 55 Nikola Vaptsarov Blvd, Expo 2000, zgrada 4, 6. kat, Sofija 1407, Bugarska ili e-poštom na e-adresi pr.bg@fox.com.   

.

Poveznice i Usluge trećih osoba
Usluge Društva mogu sadržavati ili treće osobe mogu učiniti dostupnima poveznice na druga mrežna mjesta, aplikacije, izvore i druge usluge generirane od strane trećih osoba („Usluge trećih osoba“). Kada stupate u kontakt s Uslugom trećih osoba, stupate u interakciju s trećom osobom, a ne s Društvom. Ako odlučite koristiti Uslugu trećih osoba i s njom dijeliti informacije, Usluge trećih osoba mogu koristiti i dijeliti vaše podatke u skladu s politikom privatnosti Usluge trećih osoba i vašim postavkama privatnosti na takvim Uslugama trećih osoba. Pažljivo pročitajte tu politiku privatnosti prije korištenja Usluge trećih osoba. Osim toga, treća osoba koja pruža Uslugu trećih osoba može koristiti druge osobe da vam pružaju dijelove aplikacije ili usluge, kao što su tehnologija, razvojne ili platne usluge. Društvo nije odgovorno i ne daje nikakva jamstva, ni izričita ni prešutna, u odnosu na Usluge trećih osoba ili pružatelje takvih Usluga trećih osoba (uključujući, bez ograničenja, točnost ili potpunost informacija koje daje takva Usluga trećih osoba ili njezine prakse zaštite privatnosti). Uključivanje bilo koje Usluge trećih osoba ili stavljanje poveznice na nju na Uslugama Društva ne smatra se odobravanjem ili preporukom te Usluge trećih osoba. Društvo nije odgovorno za sadržaj ili prakse na bilo kojim drugim mrežnim mjestima osim mrežnog mjesta http://www.natgeotv.com/hr, čak i u slučaju da se na mrežnom mjestu nalazi poveznica na http://www.natgeotv.com/hr te čak i u slučaju da njome upravlja Povezano društvo ili društvo koje je na neki drugi način povezano s http://www.natgeotv.com/hr. Korištenjem Usluga Društva potvrđujete i suglasni ste da Društvo nije odgovorno prema vama za bilo kakav sadržaj ili druge materijale smještene na i koji se nude na bilo kojem drugom mrežnom mjestu osim http://www.natgeotv.com/hr. Kada pristupate Uslugama trećih osoba, to činite na vlastiti rizik. Društvo vam preporuča da ne dajete nikakve podatke kojima je moguće utvrditi vaš identitet nijednoj Usluzi trećih osoba osim ako znate i imate povjerenja u osobu s kojom ste u interakciji.

Ako ste zainteresirani za stvaranje hiperteksta s poveznicom na mrežno mjesto http://www.natgeotv.com/hr morate se obratiti Društvu na pr.bg@fox.com prije negoli to učinite. U stvaranju hiperteksta s poveznicom, ni na koji način ne smijete ni izričito ni prešutno izjaviti da ste dobili poticaj, sponzorstvo ili podršku mrežnog mjesta http://www.natgeotv.com/hr ili Društva, uključujući njegove zaposlenike, zastupnike, direktore, službenike ili članove društva.

Sporovi među članovima
Isključivo ste vi odgovorni za svoje interakcije s drugim korisnicima Društva, pružateljima Usluga trećih osoba ili drugim osobama s kojima ste u interakciji na Uslugama Društva, putem njih ili u vezi s njima. Društvo zadržava pravo, ali nije obvezno ni na koji način umiješati se u te sporove.


Politika privatnosti i Pravila o kolačićima
Korištenje Usluga Društva također se uređuje u našoj Politici privatnosti i našim Pravilima o kolačićima, koji su ovim upućivanjem na njih uključeni u ovaj Ugovor.

Odricanja od odgovornosti
Usluge Društva pružaju se „U POSTOJEĆEM STANJU” i „kako su dostupne“ te Društvo ne jamči i ne obećava nikakve posebne rezultate korištenja Usluga Društva. Društvo se izričito odriče bilo kakvih jamstava i uvjeta bilo kakve vrste, bilo izričitih bilo prešutnih, uključujući, bez ograničenja, pretpostavljena jamstva u pogledu tržišne kakvoće, prikladnosti za određenu svrhu i nekršenje. Društvo osobito ne daje nikakva jamstva o tome da će vaše korištenje Usluga Društva biti nesmetano, pravodobno, sigurno ili bez grešaka ili da će bilo kakve informacije koje dobijete na Uslugama Društva ili Uslugama trećih osoba, putem njih ili u vezi s njima (uključujući, bez ograničenja, putem Korisničkog sadržaja ili oglasa trećih osoba) biti točne ili pouzdane. Društvo ni u kojim okolnostima neće biti odgovorno za bilo kakav gubitak ili štetu, uključujući, bez ograničenja, štetu imovine, tjelesne ozljede ili smrt koji su rezultat korištenja Usluga Društva, problema ili tehničkih neispravnosti u vezi s korištenjem Usluga Društva, prisustvovanja na manifestaciji Društva, bilo kojeg preuzetog ili na neki drugi način dobivenog materijala u vezi s Uslugama Društva, bilo kojeg Korisničkog sadržaja, oglasa trećih osoba ili Usluge trećih osoba objavljene na Uslugama Društva, putem njih ili u vezi s njima, ili postupanja korisnika Usluga Društva, bilo mrežno bilo izvanmrežno. Vaše korištenje Korisničkog sadržaja, oglasa trećih osoba, Usluga trećih osoba te robe ili usluga koje pruža bilo koja treća osoba isključivo su vaša odgovornost i na vaš su rizik. Korisnički sadržaj, oglasi trećih osoba i Usluge trećih osoba ne odražavaju nužno mišljenja ili politike Društva.

Ograničenje odgovornosti
DRUŠTVO NI U KOJEM SLUČAJU NE SNOSI ODGOVORNOST PREMA VAMA NI BILO KOJOJ TREĆOJ OSOBI ZBOG BILO KAKVE POSREDNE, NEIZRAVNE, KAZNENE, UZGREDNE, POSEBNE ŠTETE ILI KAZNENE ODŠTETE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETU ZBOG IZMAKLE KORISTI (IZRAVNU ILI NEIZRAVNU), KOJE PROIZLAZE IZ VAŠEG KORIŠTENJA USLUGA DRUŠTVA, ČAK I AKO JE DRUŠTVO PRIMILO NA ZNANJE DA POSTOJI MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA. NEOVISNO O BILO ČEMU ŠTO JE SUPROTNO NAVEDENO U OVOM UGOVORU, ODGOVORNOST DRUŠTVA PREMA VAMA ZBOG BILO KOJEG RAZLOGA I BEZ OBZIRA NA VRSTU POSTUPKA BIT ĆE UVIJEK OGRANIČENA NA IZNOS, AKO POSTOJI, KOJI STE PLATILI DRUŠTVU ZA USLUGE DRUŠTVA TIJEKOM RAZDOBLJA VAŠEG KORIŠTENJA USLUGA DRUŠTVA. NIČIM U OVOM UGOVORU NE ISKLJUČUJE SE TE SE NI NA KOJI NAČIN NE OGRANIČAVA ODGOVORNOST DRUŠTVA ZA SMRT ILI TJELESNE OZLJEDE ZBOG NEMARA DRUŠTVA ILI ZA BILO KOJU DRUGU ODGOVORNOST U MJERI U KOJOJ SE TAKVA ODGOVORNOST NE MOŽE ISKLJUČITI ILI OGRANIČITI U SKLADU SA ZAKONOM.

Sporovi
Ugovor se uređuje i tumači u skladu sa zakonskim propisima Republike Hrvatske, ne uzimajući u obzir odredbe o sukobu zakona. Vi i Društvo ugovarate isključivu nadležnost sudova u Hrvatskoj za rješavanje svih sporova koji proizlaze iz Ugovora ili Usluga Društva. 

Naknada štete
Suglasni ste da ćete naknaditi štetu i obraniti Društvo, njegova Povezana društva, podizvođače i druge partnere te njihove službenike, zastupnike, partnere i zaposlenike od bilo kakvog gubitka, odgovornosti, tražbina ili zahtjeva, uključujući, ali ne ograničavajući se na razumne odvjetničke naknade, od strane bilo koje treće osobe zbog ili koji proizlaze iz vašeg korištenja mrežnog mjesta http://www.natgeotv.com/hr ili Usluga Društva, vaše povrede ovog Ugovora, vaše povrede bilo kakvih prava drugih osoba ili bilo kojeg Sadržaja koji objavite ili na neki drugi način dostavite na Usluge Društva, putem njih ili u vezi s njima.

Neželjeni materijali
Društvo ne prihvaća svjesno, putem Usluga Društva ili na neki drugi način, neželjene materijale, uključujući, bez ograničenja, ideje za blog, članke, scenarije, radnje, fan fikciju, likove, crteže, informacije, prijedloge, ideje ili koncepte. Politika Društva jest brisanje takvih dostavljenih materijala bez čitanja ili bez njegova prosljeđivanja osoblju Društva ili osoblju njegovih Povezanih društava. Stoga je bilo kakva sličnost između dostavljenog neželjenog materijala i bilo kakvih elemenata bilo kojeg kreativnog djela Društva ili Povezanog društva, uključujući, bez ograničenja, filmove, serije, radnje, naslove ili koncept, isključivo slučajna. Ako se Društvu pošalju neželjeni materijali putem Usluga Društva (uključujući, bez ograničenja, na bilo koji javni forum), takvi se materijali i autorsko pravo mogu koristiti, umnožavati, podlicencirati, prilagođavati, prenositi, distribuirati, javno izvoditi, objaviti, prikazati ili izbrisati ovisno o tome kako Društvo odluči (također vidi prethodni odjeljak „Vaša prava vlasništva“). Suglasni ste da nemate pravo ni na koju naknadu, priznanje ili obavijest te da se slanjem neželjenog materijala odričete prava bilo kakvih zahtjeva prema Društvu ili Povezanom društvu u vezi s neželjenim materijalom, uključujući, bez ograničenja, zbog nepoštenog tržišnog natjecanja, povrede prešutnog ugovora ili povrede povjerljivosti.

Prilike za zapošljavanje
Društvo povremeno može na Uslugama Društva objavljivati prilike za zapošljavanje u Društvu i/ili pozvati korisnike da mu pošalju svoje životopise. Ako odlučite da ćete Društvu poslati vaše ime i prezime, podatke za kontakt, životopis i/ili druge osobne podatke na temelju oglasa za posao, time ovlašćujete Društvo da koristi te podatke za sve zakonite i legitimne svrhe angažiranja i zapošljavanja. Suglasni ste i pristajete da Društvo ima pravo, prema vlastitoj diskrecijskoj odluci, proslijediti informacije koje ste dostavili svojim Povezanim društvima u legitimne poslovne svrhe u cilju mogućeg zapošljavanja. Ništa u ovom Ugovoru te ništa što je sadržano na Uslugama Društva ne tumači se kao obećanje Društva da kontaktira, vodi razgovor za posao, angažira ili zaposli nijednu osobu koja mu dostavi podatke, te se ništa u ovom Ugovoru te ništa što je sadržano na Uslugama Društva ne tumači kao obećanje da će Društvo pregledati bilo koje ili sve podatke koje su mu dostavili korisnici Usluga Društva. S vašim osobnim podacima postupat će se u skladu s našom Politikom privatnosti.

Ostalo
Ako Društvo ne koristi ili ne provede bilo koje pravo ili odredbu ovog Ugovora, to se ne smatra odricanjem od takvog prava ili odredbe. Naslovi odjeljaka u ovom Ugovoru navedeni su samo radi lakšeg snalaženja te ne proizvode nikakve pravne ili ugovorne učinke. Društvo je žig Ovaj Ugovor provodi se u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom. U slučaju da je bilo koja odredba ovog Ugovora nezakonita, ništavna ili neprovediva, ta se odredba smatra odvojivom od ovog Ugovora i ne utječe na valjanost i provedivost preostalih odredbi.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s ovim Ugovorom, obratite nam se na: pr.bg@fox.com.  

PROČITAO/PROČITALA SAM OVAJ UGOVOR TE GA SHVAĆAM I SUGLASAN/SUGLASNA SAM SA SVIM ODREDBAMA SADRŽANIM U OVOM UGOVORU.