Global Citizen

“Aktiviraj se” je 6-djelni dokumentarni serijal o pokretu “Global Citizen” i njihovim naporim da se iskorijeni ekstremno siromaštvo do 2030. Svaka epizoda prikazuje drukčiji problem koji je povezan sa siromaštvom te prati određenu kampanju i organizatore.

00:15