Hitlerovi ubojice tinejdžeri

12+12+
National Geographic
Hitlerovi ubojice tinejdžeri

Sinopsis

Odrasli su pod nacističkim režimom. Obvezali su se da će dati svoj život za Hitlera. Oni su bili fanatici koji neće biti zaustavljeni. To je 20000 tinejdžera koji su činili 12. SS tenkovsku diviziju.